Mühendislik ve Müşavirlik Sektöründe 32. yıl

1984 yılında kurulan TASARIM Mühendislik Ltd.şti. enerji santralları (hidro elektrik (HES), termik (TS), rüzgar (RES), güneş (GES), doğalgaz çevrim) ; çimento fabrikaları; maden işleme,nakil ve depolama sistemleri; raylı sistemler (metro projeleri) ; basınçlı kaplar, ısı değiştiriciler,borulama ; kaldırma ve iletme makinaları (vinçler, konveyörler) ; ısıtma, havalandırma , yangın ve diğer mekanik tesisatlar, elektrik tesisatları; otomatik kontrol ; betonarme yapılar,çelik yapılar ; özel amaçlı makina ve donanımlar ; diğer endüstriyel tesisler  ve benzer konularda jeolojik ve topografik saha çalışmaları, planlama, makina mühendisliği, inşaat mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik (kontrol , otomasyon) mühendisliği , kimya mühendisliği ve mimari disiplinlerde uygulama ve detay projeleri , ileri mühendislik uygulamaları ve simulasyonları, teknik şartname ve ihale dokumanı hazırlanması , sahada imalat ve montaj kontrolluğu, danışmanlık (müşavirlik) gibi hizmetler vermektedir. Gerçekleştirilen projeler ilgili bölümlerde fotoğraflı olarak açıklanmıştır.

HİZMETLERİMİZ  

SAHA ÇALIŞMALARI
       
 SAHA ÇALIŞMALARI   PLANLAMA MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İLERİ MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI
       
 
       
İHALE DOKUMANI HAZIRLAMA VE DİĞER KONTROLLUK DANIŞMANLIK(MÜŞAVİRLİK)  
       

 

 

UZMANLIK ALANLARI

 
       
ENERJİ SANTRALLARI ÇİMENTO FABRİKALARI MADEN  İŞLEME,NAKİL VE DEPOLAMA SİSTEMLERİ RAYLI SİSTEMLER
       
       
BASINÇLI KAPLAR, ISI DEĞİŞTİRİCİLER VE BORULAMA KALDIRMA VE İLETME MAKİNALARI MEKANİK VE ELEKTRİK TESİSATLARI BETONARME VE ÇELİK YAPILAR