ana sayfa
 hakkımızda
 uzmanlık alanlarımız
 tamamlanan projeler
 haberler
 iletişim
 ENGLISH
  HABERLER


   
Site Ziyaretçileri
1 ziyaretçi online

 
 İleri Mühendislik Hizmetleri
·      Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) simulasyonları ile sistem tasarımı , optimizasyon ve   danışmanlık
·      Sonlu elemanlar yöntemi ile mekanik sistem tasarımı , optimizasyon ve danışmanlık
·      3 boyutlu modelleme ortamında mekanizma simulasyonu ve analizi
·      Mikro akışkan sistemleri simulasyonları, tasarımı ve danışmanlık
·      Ürün geliştirme, tasarım ve danışmanlık

 BELGELERİMİZ   VE   ÜYESİ OLDUĞUMUZ KURULUŞLAR

 

ISO 9001-2008

KOSGEB-KOBİ

Türk Makine
 Mühendisleri Odası

Türk Tesisat
Mühendisleri Derneği

Türk Müşavir
Mühendisler ve
Mimarlar Birliği

Avrupa Müşavir
Mühendisler
Federasyonu

Uluslararası Müşavir
Mühendisler
Federasyonu


Baraj, hidroelektrik santraller ve içme suyu arıtma tesisleri ;

Cebriborular, dolusavak batardo kapakları , radyal kapaklar, enerji giriş ağzı kapakları, kapak kaldırma mekanizmaları, su alma ağzı ızgaraları ve kapakları; sürgülü vana, büyük çaplı kelebek vana (DN1500 den büyük) , konik vana,  tünel kalıpları, tünel kaplamaları, dip kapakları, ızgara temizleme makinası  vb. daimi donanımlar, HES santral binası mimari ve inşaat mühendisliği hizmetleri, havalandırma (HVAC sistemi) , mekanik ve elektrik tesisatları için makina ve elektrik  mühendisliği  hizmetleri, dipsavak tuneli havalandırma ,içme suyu ve arıtma pompa istasyonları ve borulama  mühendislik tasarımları, avan proje, kati proje,uygulama projesi ile teknik şartname ve ihale dosyaları hazırlanması, kontrolluk ve danışmanlık hizmetleri.


Çimento fabrikaları ;

Ön kalsinasyon ile ilgili sistemler, atık ısı gerikazanım sistemleri (AIG), klinker soğutucu üniteleri, farin değirmeni, çimento değirmeni , çimento siloları ve kamyon dolum tesisleri, tozsuzlaştırma üniteleri, hammadde ve mamul madde nakliye sistemleri, gaz kanalları, bacalar vb. donanıma ait mühendislik tasarımları, avan proje, kati proje, uygulama projesi ile teknik şartname ve ihale dosyaları hazırlanması, kontrolluk ve danışmanlık hizmetleri.


Kaldırma makineleri , iletme makineleri ;

Gezer köprülü tavan vinçleri, portal vinçler, liman vinçleri, gemi yükleyiciler , gemi boşaltıcılar, kepçeli vinçler, boru bant, özel kaldırma ekipmanları; havalı, bantlı konveyör, helezon konveyör, zincirli konveyörler; paletli besleyici, bantlı besleyici ,  titreşimli besleyiciler vb. donanıma ait mühendislik tasarımları, avan proje, kati  proje, uygulama projesi ile teknik şartname ve ihale dosyaları hazırlanması, kontrolluk ve danışmanlık hizmetleri.


Çelik yapılar , betonarme yapılar ;

Kaynaklı ve civatalı çeşitli taşıyıcı çelik yapılar ile betonarme yapılara ait mühendislik tasarımları, avan proje, kati proje , uygulama projesi ile teknik şartname ve ihale dosyaları hazırlanması, kontrolluk ve danışmanlık hizmetleri.


Termik santraller ;

Kırma eleme sistemleri, kömür sahası istifleyici ve boşaltıcılar (park makinaları) , kömür nakil sistemleri, bunkerler, silolar vb. donanımlara ait mühendislik tasarımları, avan proje, kati proje,uygulama projesi ile teknik şartname ve ihale dosyaları hazırlanması, kontrolluk ve danışmanlık hizmetleri.


Raylı sistemler (metro projeleri ) ;

Metro araçları, işletme ve bakım atölye ekipmanları, istasyon ve tünel acil havalandırma sistemleri simulasyonları, ısıtma, havalandırma, klima, sıhhi tesisat, yangın ve drenaj tesisatlarına ait ait mühendislik tasarımları, avan proje, kati proje,uygulama projesi ile teknik şartname ve ihale dosyaları hazırlanması, kontrolluk ve danışmanlık hizmetleri.


Maden tesisleri ve Özel amaçlı bina , tesis ve donanımlar ;

Boraks (bor ) madeni, demir cevheri, bakır cevheri ve diğer madenler için nakil, işleme, depolama tesisleri , kırıcı, paletli besleyici, konveyör, silo, yıkama tamburu, tromel elek, titreşimli elek, klasifikatör, ürün siloları, santrifüj kurutucu, titreşimli besleyici, bunker,serpantinli tanklar,karıştırıcılar, paslanmaz çelik reaktörler, kristalizatör , akışkan yataklı kurutucu, helezon besleyici, çözelti ısıtma eşanjörü, çözelti pompalama , çeşitli özel amaçlı makineler ve donanımlara ait mühendislik tasarımları, avan proje, kati proje,uygulama projesi ile teknik şartname ve ihale dosyaları hazırlanması, kontrolluk ve danışmanlık hizmetleri.


Basınçlı kaplar, ısı değiştiriciler (eşanjörler) ve borulama ;

Kimya, petrokimya ve endüstri tesislerindeki proses ve  depolama amaçlı basınçlı kaplar, ısı değiştiricileri (eşanjörler) , pompalama sistemleri  ve borulamaya ait mühendislik tasarımları, avan proje,  kati proje,uygulama projesi ile  teknik şartname ve ihale dosyaları hazırlanması, kontrolluk ve danışmanlık hizmetleri.


Mekanik tesisatlar ve elektrik tesisatları ;

Çeşitli bina ve yapılar için ısıtma, havalandırma, iklimlendirme(HVAC ) tesisatları ,HES santral binası havalandırma (HVAC sistemi), dipsavak tuneli havalandırma , drenaj, sıhhi tesisatlar, yangın söndürme sistemleri, yangın algılama ve yangın söndürme sistemleri , içme suyu ve arıtma hatları pompa istasyonları ve borulaması,  aydınlatma, topraklama, kuvvetli akım ve zayıf akım tesisatları  mühendislik tasarımları, avan proje, kati proje,uygulama projesi ile teknik şartname ve ihale dosyaları hazırlanması, kontrolluk ve  danışmanlık hizmetleri.

 

 

 

Atatürk Bulvarı Bükreş Sok. No: 8/7 06680 Çankaya / ANKARA / TÜRKİYE
Tel: (0 312) 466 57 24 pbx Fax: (0 312) 466 57 26